Stefan Ruschinski

Werkstattleiter

Stefan ist gelernter KFZ Mechaniker und seit 1999 auch KFZ Meister. Er hat seit 1993 Erfahrung mit Citroen und ist seit 2000 geprüfter Citroen Servicetechniker (CST). Er sorgt dafür, dass Ihr neues wie auch Ihr in die Jahre gekommenes Fahrzeug auch weiterhin Freude bereitet. Sollten Sie individuelle Wünsche haben sprechen Sie ihn einfach an.


reinfenserviceServiceydelser

Dækservice

Bestilling af dæk specielt til din personbil med alle mærker vinter / sommer / helårsdæk på stål- eller aluminiumsfælg

 • dæk reparation
 • dæk afbalancering
 • dæk montage
KlimaserviceServiceydelser

Klimaservice

Et godt klima sørger for velvære og sundhed, også inde i køretøjet. For at klimaanlægget kan fungere perfekt, er en regelmæssigt eftersyn påkrævet.

I løbet af årene sker der et svind af kølemidler i klimakredsløbet, hvad der kan medføre en tydelig reduktion i præstationsydelsen. Endvidere kan en manglende pleje føre til en koncentration af bakterier og fugtigsvamp i fordamperen. Ud over ilde lugt kan dette også medføre alvorlige sundhedsrisici.

Derfor anbefaler vi et omfattende eftersyn på jeres klimaanlæg én gang årligt. Vore sagkyndige medarbejdere finder frem til mangler og utætheder eller diagnosticerer en for lav kølemiddelstand og afhjælper denne øjeblikkeligt.

 • Ny opfyldning af klimaanlæg incl. arbejstid
 • Klimaanlæg-rensning og desinfektion
InspektionServiceydelser

Inspektion og olieskift

Det regelmæssige eftersyn på personbilen tjener værdibevarelsen og opdagelsen af skjulte mangler, før disse kan føre til egentlige tekniske svigt

Vi anbefaler at olieskift foretages med de af bilproducenten anbefalede tekniske intervaller.

Olieskift af fagligt personale
Gammel, brugt olie er ikke altid mørkt farvet! Ved dieselmotorer er den mørke farve endda et tegn på gode smøreegenskaber.

Vort fagpersonale rådgiver gerne med oplysning om, hvornår et olieskift er nødvendigt på jeres køretøj.
unfallServiceydelser

Reparation ved biluheld

Ved biluhelds- eller motorskader kan vi tilbyde en hurtig og kompetent hjælp.

Med vore årelange erfaringer fra bilreparationer efter uheld kan vi hurtigt gennemføre en detaljeret skadesanalyse. Derved fås et omfattende overblik over de faktiske skader og de deraf påkrævede reparationsarbejder.

I tæt samarbejde og efter aftale med jer begynder vort sagkyndige team straks på de vedtagne reparationer, så køretøjet så hurtigt som muligt igen står til rådighed. I tiden med reparationer stiller vi naturligvis en erstatningsbil til disposition fra vores bilpark.

Vi dokumenterer hvert arbejdsskridt og sørger for transparens og mulighed for efterprøvelse af dispositionerne for jer og jeres forsikring.
achsServiceydelser

Bilakse-indstilling

Den korrekte akseindstilling og hjulføring medfører en reduceret køremodstand og således et fald i brændstofforbrug og dækslid.

På få minutter kan vi ved hjælp af moderne teknik tjekke chassis-indstillingen og kan således konstatere de mindste afvigelser fra den optimale ligeudskørsel. Aksemålingerne danner basis for korrektur og finjustering af aksegeometrien. Denne optimerede indstilling medfører ikke kun større kørekomfort og færre udgifter, men tjener i første række jeres sikkerhed.
diagnoseServiceydelser

Bildiagnose

Ved fejllæsning og –analyse bruges hos os den allermest moderne diagnoseteknik. Dette er en garanti for nøjagtighed og tidsbesparelser.
På grundlag af de diagnosticerede fejl- og mangeldata kan vore medarbejdere udarbejde et arbejdsbudget sammen med jer og aftale, hvilke reparationsarbejder der er påkrævede på sigt og hvilke der bør angribes med det samme. Derefter følger en grundig fejl- og mangelbehandling af jeres køretøj.
huauServiceydelser

Bilsyn og udstødningsgas-eftersyn.

Vi erindrer jer gerne om tiden til næste ordinære bilsyn.

Bilsyn og udstødningsgas-eftersyn kan dagligt foretages hos og gennem os.

Husk bilregistreringspapirerne!

Vi oplyser automatisk om terminer for bilsyn med en erindringsmeddelelse.
bremsenServiceydelser

Bremser

Ved kørsel specielt i byerne bliver bremsesystemerne hyppigt belastet ekstra. Bremseskivernes upåklagelige tilstand, ligesom eksistensen et fuldt funktionsdygtigt hydrauliksystem, er garantien for sikkerheden ved alt vejrlig og gade- og vejbetingelser. Ofte er blot få meters bremselængde nok til at undgå et biluheld.

Bremsebelægningerne foran belastes mest i tilfælde af en hård opbremsning, idet de „bider“ sig fast i de på hjulet fast monterede metal-bremseskiver. Enheden af hjul og bremseskive drejer sig ved høj hastighed, og den kinetiske energi bliver omdannet til varme ved opbremsningen. Disse pludselige temperaturforandringer og friktionen kræver et mindstemål mht. belægninger. For at sikre en effektiv opbremsningsadfærd og tilstrækkelige sikkerhedsafstande er en regelmæssig udskiftning af sliddelene af største vigtighed.
batterieServiceydelser

Batteriet

Batteriet er en central komponent inde for det elektriske udstyr, men også dette er udsat for slid og mister med årene sin effektivitet. Opgaven er lagringen af elektrisk energi for at garantere alt sikkerheds.- og komfortudstyrs optimale funktion. Selvfølgelig startmotoren, men også belysning, blinklys, vinduesvisker, benzinpumpen, instrumentbrættet, klimaanlæg, bilrudeopvarmning, bilradio…

Der findes et utal af byggedele, der kører på den i batteriet opladede energi. Batteriet selv forsynes med energi fra generatoren, der drives af en rem fra motoren. Dette gør at batteriet kan belastes og alligevel beholde sit opladningsniveau, både om sommeren og om vinteren. Bemærk, at det er yderst vigtigt regelmæssigt at tjekke generatorremmens upåklagelige tilstand.
 

Termin Vereinbaren  Termin Wunsch

  Wunsch Uhrzeit

  Benötigen Sie einen Leihwagen? *
  JaNein

  Ihr Name *

  Straße *

  PLZ *

  Ort *

  Ihre E-Mail-Adresse *

  Ihre Telefonnummer *

  Fahrgestell-Nr * [?]

  Ihr Kennzeichen *

  Marke / Modell *

  Km Stand *

  Schlüssel Nr. (Nur bei Fremdmarken)

  Ihre Nachricht

  *Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass meine in das Kontaktformular eingegeben Daten elektronisch gespeichert und zum Zweck der Kontaktaufnahme verarbeitet und genutzt werden. Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit widerrufen kann.